23-8-2016 జనవిజయం వీక్లీ
23-8-2016 జనవిజయం వీక్లీ

pl click on below image

Read more »

16-8-2016 జనవిజయం వీక్లీ
16-8-2016 జనవిజయం వీక్లీ

click on below image

Read more »

9-8-16 janavijayam weekly pages
9-8-16 janavijayam weekly pages

click on image

Read more »

భారతదేశం ఏర్పడిన విధానం సరైన చరిత్ర వివరించగలుగుతారా?
భారతదేశం ఏర్పడిన విధానం సరైన చరిత్ర వివరించగలుగుతారా?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. ------------------------------------------------ ప్రశ్న పంపినవారు : ...

Read more »

స్థానికతని నిర్ణయించేది యెలా?
స్థానికతని నిర్ణయించేది యెలా?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. ------------------------------------------------ ప్రశ్న పంపినవారు  : ...

Read more »

రాజకీయ నాయకులకి చరిత్ర తెలియక్కరలేదా?
రాజకీయ నాయకులకి చరిత్ర తెలియక్కరలేదా?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. ---------------------------------------------- ప్రశ్న పంపినవారు  : ...

Read more »

రావణుడి చరిత్రను తిరగరాసి పాఠ్యాంశాలలో చేర్చాలంటున్న కంచె ఐలయ్య డిమాండ్ పై మీ కామెంట్!?
రావణుడి చరిత్రను తిరగరాసి పాఠ్యాంశాలలో చేర్చాలంటున్న కంచె ఐలయ్య డిమాండ్ పై మీ కామెంట్!?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. -------------------------------...

Read more »

ఇండియాలో లా ఎలా ఉన్నది!?
ఇండియాలో లా ఎలా ఉన్నది!?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. --------------------------...

Read more »

తాళిబొట్టు ముఖ్యమా !? టాయిలెట్ ముఖ్యమా!? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి!?
తాళిబొట్టు ముఖ్యమా !? టాయిలెట్ ముఖ్యమా!? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి!?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. -------------------------------...

Read more »
 
 
 
Top